Berkenaan Blog Ini

Blog ini sebuah blog di mana saya meluahkan isi minda tentang isu-isu berkaitan penulisan dan dunia penulisan, khususnya di dalam Bahasa Melayu atau mengenai latar kesusasteraan Malaysia secara lazim.

-Ted Mahsun (26 Februari 2017)

Advertisements